Animasjonsfilm og 3D

Kommunikasjonstjenester for Movar

Bakgrunn: Movar hadde behov kommunikasjonstjenester i forbindelse med bygging av ny hovedvannledning fra Årvoll, Moss til Vestby kommunegrense. Våre leveranser skulle bidra til å forebygge og motbevise rykter og feilaktig informasjon, samt å skape realistiske forventninger. Vi skulle vise at Movar tar samfunnsansvar og at de tar hensyn til miljø og omgivelser når de nå gir våre innbyggere en ny og solid vannforsyning og å skape en god dialog med de som er spesielt berørte. 

Virkemidler: Vi har blant annet laget en oppstartsfilm med informasjon om igangsettelse, en animasjonsfilm med 3D-modell av Moss og omegn der vi har animert utbyggingstraseen i kombinasjon med dronebilder. I tillegg har vi bidratt med annen kommunikasjonsbistand.