Arkitektur N Medieplan

arkitekturn

Arkitektur N medieplan

Arkitektur N er fagtidsskriftet for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Tidskriftet presenterer og diskuterer utvalgte byggverk, interiør og landskapsprosjekter, både for faggruppene selv og for byggebransjen og det arkitekturinteresserte publikum 

UTGIVELSESPLAN:

Utgave 

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

Annonsefrist 

5. februar

25. mars

2. juni

1. september

6. oktober

24. november

Bilagsfrist 

15. februar

3. april

11. juni

10. september

15. oktober

3. desember

Utgivelse

27. februar

21. april

24. juni

23. september

28. oktober

18. desember

ANNONSEINFORMASJON:

Type 

Oppslag

Helside

Halvside liggende

Halvside stående

Kvartside liggende

Kvartside stående

Format sats
(mm, b*h) 

410*247

180*247

180*120

87*247

180*60

87*120

Format utfallende 
(mm, b*h) 

460*297+3

230*297+3

230*146+3

112*297+3

Pris

43 400

27 000

18 900

18 900

13 500

13 500

 

SPESIALPLASSERING:

Innside omslag: 

Helside 30 300

Bakside: 

Helside 31 500

Alle priser eksklusive MVA.

PRODUKSJON AV ANNONSER:

Vi kan bidra med produksjon av annonser. Pris kr. 245 pr. hvert påbegynte kvarter. 
Faktureres sammen med avtalt annonsebestilling.

Alt bildemateriell burde være 300 dpi for best mulig kvalitet.
 

Ferdig annonsemateriell som sendes oppfordres til å bli sendt i følgende formater: Høyoppløst PDF. 

Kontakt oss for pris på annonsering via nettside, nyhetbrev og/eller sosiale medier.

Spør oss gjerne om pris på samdistribusjon med brosjyre, punktlim eller plastpakket. Her kan du spare mye sammenlignet med tradisjonell portopris

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. 
 
Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølge utgave.

Ta en prat med en fra vårt dyktige medierådgivende team:

MERETHE
Medierådgiver

merethe@storybold.no
900 78 529