Design av brosjyrer

Slik designer vi gode brosjyrer

Brosjyrer er markedsførende dokumenter. Vanligvis brukt til å introdusere et firma, en organisasjon, produkter, tjenester eller til å informere mulige kunder og medlemmer om fordeler og lignende. Brosjyrer kan komme i alle mulige formater og brettes på ulike vis. Bred, høy, smal, stor og liten. Du kan ha konvoluttbrett, bretting som en Z eller en åtte sider som brettes utover fra midten. Du kan også stifte inn flere sider. Du kan faktisk lage digitale brosjyrer som kan lastes ned i et PDF-format eller leses i en digital bladfunksjon.

Hvorfor brosjyrer?

Men brosjyrer er da helt avleggs, tenker du. Det er jo bare digitalt som gjelder nå? Vel, ikke alltid. Det er en grunn til at de største mat- og elektronikkjedene fremdeles bruker massevis av kroner på å sende brosjyrer hjem i postkassen din. Papir har gjerne større troverdighet enn digitale medier og en brosjyre kan gjøre deg oppmerksom på noe du ikke aktivt er på leting etter. For de som aktivt leter, kan ofte finne med google annonser eller målrettede digitale kampanjer. Det største problemet til brosjyrene er at responsen som oftest ikke måles. I eksempelet under svarte 28 prosent at de foretrakk å få informasjonen i postkassen mot 20 prosent som ville ha den på nettet. Og flere beholdt brosjyren i alt fra noen dager til en måned, det gjør man jo aldri med en internettannonse.

Suksess med feriebrosjyre

I sin tid utførte vi både design og strategiarbeid for Moss lufthavn Rygge. Blant annet skiltdesign, boards, reisemagasiner, annonser og brosjyredesign. I Rygge Travel, som en av brosjyrene het, fant leserne informasjon om destinasjoner du kunne reise til, samt pakketilbud på fly og hotell, presentert som små annonsebolker.

Bring utførte to målinger for oss. Én i 2013 og én året etter. Brosjyren ble distribuert til postområder der en overvekt var i aldersgruppen 40+. 300 ble intervjuet. Av disse hadde 248 sett eller lest brosjyren. Respondentene selv mente de var i målgruppen for brosjyren (74 prosent i 2013 og 78 prosent i 2014). Brosjyren oppnådde 85 prosent kjennskap på kampanjebudskapet ‘Ferieopplevelser’, som var et godt stykke over bransjesnittet.

Lurt å skille seg ut

Vi mener at en brosjyre må ha noe ved seg. Den må skille seg ut fra alt det andre du får i postkassen. Vi bruker ofte brosjyredesign som skiller seg positivt ut og gjerne folie på omslaget for at brosjyren også skal kjennes annerledes ut når du tar på den. På denne brukte vi ikke folie, men hadde gode, fristende reisebilder og designet på brosjyren ble godt mottatt. Henholdsvis 78 og 81 prosent syntes den hadde bra form og framstilling og den skilte seg ut fra andre brosjyrer.

Godt og relevant innhold

Ikke bare skal en brosjyre ha riktig design, tilpasset målgruppen, men innholdet må også være godt og relevant. Vi i Storybold er veldig opptatt av gode historier og interessant innhold og respondentene mente at begge brosjyrene hadde passe mengde med informasjon og over 80 prosent syntes informasjonen var både relevant og interessant.

Og resultatet?

Noen få dager etter at den lå i postkassen, hadde 5 prosent av respondentene allerede gjennomført bestillinger på bakgrunn av brosjyren og  22% sa de kom til å gjøre det. I 2013 mente ytterligere 42 at de sannsynligvis kom til å bestille og 23 prosent året etter mente det samme. I 2013 økte passasjerveksten 9,7 % fra året før og til nesten 1,9 millioner passasjerer. Sammenlignet hadde Torp en vekst på 8,3 % og endte på 1,8 millioner. I 2014 hadde flyplassen en passasjertrafikk på 1,8 millioner, men likevel veldig bra sammenlignet med 2011 som bare hadde 1,6 millioner. Innholdet og designet i brosjyrene vi utformet, skal ikke ha all æren for dette, men det er ingen tvil om at de også bidro positivt til passasjerveksten.

Kontakt våre dyktige designere:

Tore Braathen er Art Director og Dronepilot i Storybold
TORE
TOMAS
CARINA
Informasjonsdesigner

carina@storybold.no
913 10 940