Omdømmemagasinet Ferrytales

Omdømmemagasinet Ferrytales

KUNDE: Bastø Fosen AS

OPPDRAG: Omdømmebygging for Bastøferga

KANAL/VIRKEMIDDEL: Ombordmagasin

OPPDRAGSBESKRIVELSE: På en reise over Oslofjorden konstaterte vi at Bastøferga manglet et gratis ombordmagasin som kundene kunne slappe av med den halvtimen turen over fjorden tar. Et slikt magasin ville gi en unik anledning til å styrke Bastøfergas omdømme, mente vi, og foreslo dette for adm. dir. Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Ønsker du et uforpliktende møte med oss?
Send oss en mail på hei@storybold.no
 

STRATEGI/IDÉLØSNING: Det var en forutsetning fra Bastø Fosen at magasinet skulle være 100 prosent annonsefinansiert, og denne oppgaven tok Storybolds annonseavdeling på seg. Når det gjaldt det redaksjonelle innholdet, tok vi utgangspunkt i at Østfold og Vestfold er blant Norges mest interessante og spennende fylker, både når det gjelder historie, kultur og næringsutvikling. Men research viste at vestfoldinger og østfoldinger vet lite om hverandre. De er lite engasjert og opptatt av hva som foregår på andre siden av fjorden. Bastøfergas rolle er å binde de to fylkene sammen fysisk, men nå ville vi at magasinet skulle gi ferga rollen med å knytte Østfold og Vestfold tettere sammen emosjonelt også: Gjøre innbyggerne der bedre kjent med hverandre, og styrke naboskapet og forholdet dem i mellom. Magasinet, som vi ga navnet «Ferrytales», ble dermed et talerør for arrangementer, aktiviteter og severdigheter på begge sider av fjorden.

RESULTAT: ‘Ferrytales’ utkommer nå med fire nummer i året. I tillegg har magasinet fått sin egen nettside Ferrytales.no. Bastø Fosen er meget fornøyd og får mange hyggelige tilbakemeldinger fra passasjerene sine. De setter tydeligvis stor pris på dette magasinet, og hver gang en ny utgivelse nærmer seg, er det tomt for det gamle i magasinstativene ombord på de seks fergene som krysser Oslofjorden.

Still gjerne spørsmål til vårt dyktige tekst- og designteam: