Fontenehuset

Fontenehuset

KUNDE: Fontenehuset Moss

OPPDRAG: Oppmerksomhet rundt overgangsarbeid.

KANAL/VIRKEMIDDEL: Film til sosiale medier / presentasjon

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Fontenehuset er et lavterskel arbeidsfelleskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer. Gjennom meningsfylt arbeid, kan de som velger det, ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktiv i egen rehabilitering. Overgangsarbeid er fontenehusenes egen metode for arbeidsinkludering. Det er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet.

STRATEGI/IDÉLØSNING: Vi ønsket å lage en film som presenterer konseptet overgangsarbeid ved å bli med en av Fontenehusets medlemmer på jobb. I filmen møter vi blant annet daglig leder på Fontenehuset, arbeidsgiver, jobbfadder, og sist men ikke minst, medlem og arbeidstaker Malmfrid Lia.

–  Samarbeidet med Storybold har gått over all forventning. Dette hadde de peiling på. Både ideer og tips kom på løpende bånd. Dette gjorde filmen bedre og den traff vår visjon. Filmen har gjort det enklere for oss å kommunisere tilbudet om overgangsarbeid og vi bruker den i møter med politikere, samarbeidspartnere og nye medlemmer. Nå er vi og Storybold i gang med enda en film om Fontenehusets tilbud. Det GLEDER vi oss til!

Maya Bjørdal, Jobb-og studiekonsulent ved Fontenehuset 

Ønsker du et uforpliktende møte med oss?
Send oss en mail på hei@storybold.no
Malmfrid Lia fra Fontenehuset og Jorunn Solstad fra Sparebank 1 Østfold og Akershus.
Planleggingsfase: Film in progress.