Grønt Maskin

Valgte Storybold reklamebyrå som innholdsleverandør:

– Det er rett og
slett godt håndverk

Grønt Maskin, som er et datterselskap av Felles­kjøpet, har levert maskiner og utstyr til landbruket i over ­hundre år. I våres trengte de en ny innholdsleverandør og fant fram til Storybold reklamebyrå via Google.

– Jeg er kjempefornøyd med alt som er blitt gjort av Storybold, sier Per Brun, som er salgs- og markedssjef i Grønt Maskin.

– Hvorfor det?

– Jo, det handler både om Johan (innholds­strateg og tekstforfatter i Storybold) som person og at han setter seg grundig inn i sakene. Vi har tidligere kjøpt samme type tjeneste av andre, men det blir gjerne masse merarbeid i form av endringer og korrigering i etterkant. Så vi er fornøyd med måten han skriver på.

 

Får god respons

Grønt Maskin er også fornøyd med hvordan de gode historiene blir tatt imot i deres digitale kanaler.

– Vi henvender oss til en relativt smal kundegruppe her, men historiene har fått godt med reaksjoner. Et par av dem stikker seg ekstra fram.

– Har disse artiklene ført til noe konkret?

– Nå som det har vært lite messeaktivitet, inviterer vi heller til visninger på gårder. Når vi inviterer kunder etter at de har lest artiklene, så virker det som om det kan veie positivt.

– Vi er rett og slett fornøyd med alt fra responstid og de fine bildene som Ingeborg tar, til ferdig produkt og reaksjonene de får. Det er rett og slett godt håndverk, avslutter Per Brun.