Markedsstrategi

Markedsføringsstrategi og innholdsmarkedsføring mot arkitekter

MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Første steg i en kjøpsprosess er at du på en eller annen måte har fått kjennskap til et produkt eller tjeneste. Du må for eksempel ha hørt om at elektriske biler eksisterer, før du kan tenke på å kjøpe en. Skal du vurdere en leverandør av elektriske biler opp mot andre, må du kjenne til at denne finnes.

Hvor mye kjennskap et produkt, tjeneste eller leverandør har i markedet, kan måles. Du kan også dele denne kjennskapen opp i uhjulpen kjennskap og hjulpen kjennskap. 

For å øke kjennskap, kan du gjøre to ting:

  • Teppebompe markedet med informasjon. 
  • Vise dem noe originalt og oppsiktsvekkende.

For at merkevaren din skal være den første målgruppene dine tenker på (top of mind) eller for at de skal ta en kjøpsavgjørelse, er ikke kjennskap nok. De trenger kunnskap. For å overføre kunnskap, må du jobbe med konseptet. 

Det viktigste med et innholdskonsept er:

  • Hva du sier.
  • Hvordan du sier det. 
  • Hvorfor du sier det.
  • Konsistens (sammenheng og ensartethet over tid).

Utvikling av en grundig markedsstrategi, enten det er for bedrifter eller produkter, er noe vi har lang erfaring med i Storybold. 

Vil du ta et uforpliktende markedsstrategi-møte med oss? Send oss en mail på hei@storybold.no eller send et kontaktskjema her.
Markedsføringsstrategi-eksempler fra Storybold:
Vårt dyktige team innen markedsstrategi:
Daglig Inger Marie Spange i Storybold
nyJohan
carina02_web
Carina Custovic-Mælen
Informasjonsdesigner

carina@storybold.no
481 17 888