Logo og profil

Logo og profil for Enviro
Ny logo og profil for Enviro Entreprenør

Logo og designprofil

En logo inngår i bedriftens visuelle profil, som er et bilde på bedriftskulturen, dens ambisjoner og dens personlighet. Og når det kommer til logo må du designe etter disse responsene: Ja, nei eller WOW!

Kontakt oss for uforpliktende møte om logo og profil

Noen regler for et godt logodesign er at den bør være enkel nok til å kunne gjenkjennes på avstand, som på et skilt eller en bil. Gode logoer er unike, lette å huske, mer tidløse enn trendy (men for all del ikke utdaterte). Den bør også være fleksibel (ikke for låst til en sjanger), slik at firmaet kan vokse og innta nye forretningsområder. Hvis logoen består av en mutter blir det kanskje ikke like enkelt eller troverdig å kommunisere at du også selger baderomsinteriør. En logo skal alltid lages i et vector-basert program, som f.eks Adobe Illustrator, og kunne reproduseres i alle typer media, selv kun i sort/hvitt.

En visuell profil er bedriftens metaprodukt. Metaproduktet til Coca Cola er absolutt alt de bruker i sin markedsføring, unntatt den svarte væsken inne i flasken, som er selve produktet. Et metaprodukt kan altså bestå av logo, fargebruk, valg av musikk, slagord og mye annet. Språket og tonen i innholdet som presenteres (tone of voice), er også en del av metaproduktet. Metaproduktet for din merkevare er det du selv som har full kontroll på. Du kan bestemme hvordan det skal være. Hvilke følelser du ønsker å tillegge logoen og merkevaren din, bestemmes ikke kun av design, men også av hvilke historier du forteller og fyller merkevaren din med. Men hvilken verdi merkevaren til syvende og sist får, er det forbrukerne som bestemmer.

En visuell profil er altså en identitetsbærer for en bedrift eller et produkt, og kan inneholde retningslinjer om alt fra farger, fonter, bruk av grafiske elementer, bildestil og hva slags papirkvalitet innholdet skal gjengis på. Våre designere utformer både logoer og visuelle profiler og tilhørende profilhåndbøker. Tips til riktig logo, profil og designuttrykk finner du her

Noen av våre logo- og profiljobber

Cobotnor design og logo

Logo og profil for Cobotnor

Design er viktig. Det viser hvem du er og hva du vil.

Designprofil for Norges birøkterlag

Noen tips fra oss i Storybold:

Kontakt våre dyktige designere:

TORE
TOMAS
CARINA
Informasjonsdesigner

carina@storybold.no
913 10 940