Kampanje for Moss Lufthavn Rygge

Kampanje Moss lufthavn Rygge

KAMPANJE MOSS LUFTHAVN RYGGE

KUNDE: Moss lufthavn Rygge

OPPDRAG: Kampanje for jobbmesse

KANAL/VIRKEMIDDEL: Printannonser dagspresse

OPPDRAGSBESKRIVELSE: I forbindelse med nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge 31. oktober 2016, ønsket ledelsen, i samarbeid med NAV Østfold, å arrangere en jobbmesse for sine 400 snart arbeidsløse ansatte. Næringslivet i fylket, med reelt behov for de ansattes kompetanse, ble invitert til å delta med stand på messen. Helsides annonser innrykket i Østfolds største aviser var blant mediene som ble valgt, og vi i 07 Moss fikk i oppdrag å utarbeide disse.

STRATEGI/IDÉLØSNING: Vi tok utgangspunkt i det faktum at Moss lufthavn Rygge hadde vært en meget populær arbeidsplass. Gjennomsnittlig hadde de hatt 300 søkere på hver eneste utlyste stilling. Dette var altså håndplukkede og meget dyktige folk, som ikke burde stå med lua i hånda når de skulle søke ny jobb. Vi valgte derfor å bruke tre av de ansatte som oppmerksomhetsvekkere, i hver sin annonse. Mens vi lot ledelsen på flyplassen være talerør og avsender, for å få bedre frem tyngden og seriøsiteten i budskapet.

RESULTAT: Kampanjen ble en suksess. Den oppnådde høy oppmerksomhet hos målgruppene, og fikk til og med redaksjonell omtale i Dagsavisens lørdagsnummer, hvor en kommunikasjonsekspert uttalte seg i rosende ordelag om vår kampanje. På jobbmessen ble det stinn brakke hvor over 40 bedrifter var på plass med stands, og i følge tilbakemeldingene fra NAV var utstillerne kjempefornøyde. Vi vet ikke om alle 400 fikk ny jobb, men ledelsen i NAV uttalte seg meget optimistisk på deres vegne. – De som vil ha jobb, får jobb, sa de.

Link til kontaktskjema

Kontakt våre dyktige kampanjestrateger:

Andre kampanjer: