Slik skiftet Kymar bedriftsnavn og logo

Logo og profildesign for Kymar viser bil, invitasjon, roll up, brosjyre og messevegg Moss

Slik skiftet dette firmaet bedriftsnavn, logo og profil

Å skape et nytt og godt bedriftsnavn og en ny logo kan være ganske krevende. Et godt bedriftsnavn kan være til god hjelp i markedsføringen, mens et dårlig et kan skape feil omdømme. Og når det kommer til logo må du designe etter disse responsene: Ja, nei eller WOW!

Vi starter med navnet: Da vi fikk oppdraget om å lage et nytt bedriftsnavn for et elektromotor- og generatorservice-firma i Moss, begynte vi straks å undersøke om det fantes noen grunnmurer som et bedriftsnavn kan bygges på. Vi kom frem til 6 forskjellige navnestrategier som vi har gjennomgått i detalj her. Vi har basert begrunnelsene for vårt endelige navnevalg på disse:

1. NASJONALE FIRMANAVN

Våre venner i elektromotor- og generatorservice-firmaet burde i alle fall unngå denne typen navn, mente vi. For det kreves noe ekstra for å sette i gang nasjonalfølelsen vår. Og mangler den, blir det hele ganske så patetisk. 

2. LOKALE STEDSNAVN

Skal du gi bedriften din et stedsnavn, som for eksempel Oslo Sportslager, bør storparten av virksomheten være tilknyttet stedet de har hentet navnet fra. Vår kundes hovedkontor ligger i Moss, men i tillegg har de store avdelinger i Bergen, Trondheim og Stavanger. Å kalle seg Moss Elektro eller noe i den dur, ville derfor skapt forvirring hos en stor del av kundene. Et slikt navn ville neppe fått bifall av medarbeiderne utenfor Moss, heller.

3. EIERS NAVN ELLER FAMILIENAVN

Vårt mossebaserte elektromotor- og generatorservice-firma hadde opp gjennom årene bygget opp et godt omdømme ved å bruke familienavnet sitt. Men nå hadde altså familien solgt bedriften. Ledelsen ønsket heller ikke å bli forvekslet med tidligere søsterbedrifter som fremdeles var i denne familiens eie. Og samtidig var det uaktuelt å bruke navnet til den nye eieren, som er et holdingsselskap.

4. NAVNET BESKRIVER VIRKSOMHETEN

Vi var enige om at et navn som beskriver virksomheten ville være et helt ok valg for vår kunde. Spørsmålet var da om Elektro eller Elektroverksted var det riktige valget. For begge er kjedelige og veldig alminnelige. Bare i Oslo og Akershus finnes det i dag nærmere 1000 firmaer der Elektro inngår i navnet deres.

5. FORKORTELSER

For vårt mossefirma var det ingenting i veien for å bruke en eller annen forkortelse. Men da helst en som var relevant og beskrev virksomheten deres.  

6. FANTASINAVN

Et fantasinavn gir frihet til å utvikle bedriften i den retningen du ønsker, uten å være hemmet av stedstilknytning, nasjon, familienavn eller en utdatert beskrivelse av en tjeneste. Både ledelsen i elektromotor og generatorservice-firmaet og vi mente at et fantasinavn kunne være et relevant alternativ for dem. I den etterfølgende oppsummeringen konkluderte vi derfor med at det var ingenting i veien for Lönne Service, som kunden vår het den gang, å velge et navn som:

  • enten beskriver virksomheten,
  • eller er en forkortelse,
  • eller er et rent fantasinavn,
  • eller er en kombinasjon av noen eller alle disse tre.

Vil du vil skal hjelpe deg med navnestrategi, ta kontakt her.

Valg av navn og designspråk

Akkurat det siste alternativet trigget oss litt, fordi kunden hadde et nydelig slagord: «Keeps your machinery running». Dette sloganet beskrev på en ypperlig måte både forretningsfilosofien og kjernevirksomheten deres. Derfor syntes vi at sloganet deres kunne forsvare en plass i kundens nye navn. Så vi tok forbokstavene derfra, slik: Keeps your machinery running, og dermed endte vi opp med navnet KYMAR.

Forslaget ble begrunnet med at navnet er enkelt, det er lett å huske, og det fremstår som et temmelig maskulint navn, hvilket passer utmerket til tjenestene som selskapet tilbyr. De fem bokstavene gjør seg også godt visuelt og grafisk, og var dermed et ypperlig utgangspunkt for en skikkelig stilig logo. Så vi utarbeidet en logo og designprofil som signaliserer at firmaet tilhører en teknisk verden og som ikke står tilbake for noen av konkurrentene deres.

Les mer om hvordan vi går frem for å finne riktig logo og designuttrykk.

 
 
Hvordan gikk det så med Kymar?

Ett år senere var det på tide å kontakte Ulf R. Pettersen i Kymar for å høre hvorvidt navneskiftet har gjort dem til «the talk of the town», eller bidratt til selskapets undergang. Det siste visste vi ikke var tilfelle, for Storybold har hele tiden hatt jevnlig kontakt og oppdrag for dem.

– Det nye navnet ble veldig godt mottatt hos medarbeiderne våre, opplyser Pettersen. – Spesielt likte de sammenhengen mellom Kymar og sloganet vårt «Keeps your machinery running». De syntes navnet var kult; det var moderne, røft og maskulint. Kymar passet derfor godt til virksomheten vår, og var et navn de kunne identifisere seg med, mente de. De likte også at det var et selvstendig navn; altså ikke et sånt «elektrogeneratorservice»-navn som det finnes så altfor mange av i bransjen vår. Kymar fremstår som nøytralt, og er ikke linket til noe spesielt produkt eller til deler av tjenestetilbudet vårt. Kymar står godt og trygt på egne ben, sa de. Og det er jeg enig i, smiler Pettersen.

Kontakt oss for en liten strategiprat: