GS1 – setningen som forklarte alt

Storybold fikk i oppgave å finne frem til en enkel måte å forklare GS1s virksomhet på

GS1 - Setningen som forklarte alt

Oppdrag: Gjøre virksomheten til GS1 forståelig for viktige målgrupper

Kanal/virkemiddel: Brukes som slogan i alle kanalene de bruker

Oppdragsbeskrivelse: Historien til GS1 startet for over 40 år siden da pionerer fra norsk dagligvarebransje og tilsvarende foregangsfolk i 11 andre europeiske land gikk sammen for å utvikle globale standarder for å automatisere og effektivisere logistikkprosessene for distribusjon av varer og tjenester. De så at det lå store økonomiske gevinster i å få alle ledd i disse verdikjedene til å snakke samme språk.

Her ble de velkjente EAN-strekkodene et viktig redskap. Og siden har en rekke andre hjelpemidler kommet til. I dag er for eksempel RFID (Radio Frequency Identification) og GTIN (Global Trade Item Number) sentrale i GS1s virksomhet.

Men målgruppene, spesielt dem som befinner seg i andre bransjer enn varehandelen, har hatt problemer med å skjønne hva dette egentlig dreier seg om: Hva slags tjenester det er GS1 tilbyr, og ikke minst hvilke fordeler det er for dem å benytte seg av disse tjenestene.

Strategi/idéløsning: Vi i Storybold fikk i oppgave å finne frem til en enkel måte å forklare GS1s virksomhet på. Best var det om vi kunne få uttrykt dette i en enkel, forståelig setning, mente ledelsen der.

Vi tok utgangspunkt i briefingen fra GS1s administrerende direktør, hvor han hadde beskrevet selskapets produkter og tjenester, filosofi, overordnede mål og kundeløfter. Ved å ta for oss informasjonen og verdiordene som fremkom der, kom vi etter hvert frem til følgende tagline for GS1s virksomhet:

GS1 gjør din vare- og informasjonsflyt enklere, raskere og sikrere.

For å tydeliggjøre og forankre denne tagline’en, både hos eksterne målgrupper og i GS1s organisasjon, utformet vi denne lettfattelige forklaringen på den:

GS1 utvikler internasjonale standarder som gir forbedret sporbarhet, økt synlighet og sørger for mer effektiv vare- og informasjonsflyt; på tvers av bransjer.

Fordelene for deg er økt leveringssikkerhet, bedre lagerstyring, mindre papirarbeid, redusert svinn og spart tid. Dermed frigis ressurser i organisasjonen, som du kan bruke til å høyne servicegraden, for så å skape ny vekst og forbedret lønnsomhet.

I tillegg beskytter GS1s standarder mot piratkopier og forfalskninger. Du kan også være trygg på at nødvendige lover og regler følges, at data om opprinnelsesland er korrekte, og at riktige produkter blir levert i riktig antall og størrelse.

Sammen med våre partnere i mer enn 110 land jobber vi kontinuerlig med å forbedre, fornye og effektivisere GS1s tilbud og standarder, for å gjøre din vare- og informasjonsflyt enda enklere, raskere og sikrere …

Resultat: Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger på denne tagline’en. Den ble raskt adoptert av hele GS1s organisasjon og har siden blitt brukt aktivt i all kommunikasjon de har med markedet, både digitalt og på print.

Ta kontakt med en av våre strateger:

Daglig Inger Marie Spange i Storybold
INGER MARIE
Daglig leder / tekstforfatter

inger.marie@storybold.no
913 40 591

JOHAN
Strategisk rådgiver / tekstforfatter

johan@storybold.no
481 17 888

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *