Omdømmebygging som endret oppfatningene

omdømmekampanje for Norsk Wavin

Omdømmebygging som endret opfatningene

KUNDE: Norsk Wavin AS

OPPDRAG: Imagekampanje

KANAL/VIRKEMIDDEL: Annonsering print og digitalt, sosiale medier og egne hjemmesider

OPPDRAGSBESKRIVELSE: Da Wavin gjennomførte en kundeundersøkelse høsten 2015, fikk de noen uventede svar. Blant annet viste det seg at på noen viktige områder ble ikke Wavin oppfattet som dyktige, til tross for at de beviselig er det. Derfor fikk 07 Moss i oppgave å lage en kampanje for å endre disse oppfatningene hos kundene.

STRATEGI/IDÉLØSNING: Istedenfor å bruke Wavins kvalitetsprodukter i kampanjen, valgte vi å fortelle gode historier, basert på intervjuer med Wavins kunder og ansatte; i første omgang 5 ulike personer. Kampanjen gikk like mye på trykk som på digitale medier, men for sistnevnte var det mulig å sette opp målbare størrelser som kunne vise om kampanjen var på riktig spor. Det som da ble målt var antall likes, delinger, kommentarer og klikk inn til intervjuene som vi hadde lagt på egne landingssider.

RESULTAT: Kampanjen i de digitale mediene oversteg alle mål som Wavin hadde satt på forhånd. En direkte spinoff-effekt var at Wavin opplevde økt etterspørsel. Blant annet førte historien om Modolv Ranheim, som leder Wavins håndlaget spesialproduksjon, til at avdelingen hans fikk inn dobbelt så mange avtaler i januar og februar 2016 som året før. Mange av disse kundene hadde aldri vært i kontakt med Ranheim før, men de refererte til artikkelen hans. Wavin oppfatter denne imagekampanjen som særdeles vellykket, og den er blitt holdt frem som «best practice» for hele Wavin-konsernet.